Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6235 bf56 400
Reposted byjemrobaki jemrobaki
2754 3638 400
Reposted fromtoft toft viabecomingjane becomingjane
7839 5935 400
Reposted fromraksha raksha viainina inina
1876 f202 400
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viafelicka felicka
Mam po tobie listów kilka i krzyżówkę bez dwóch haseł, pięć biletów tramwajowych. Pewnie dzisiaj też nie zasnę, bo wciąż w myślach biję się z sobą; gdybyś dziś znów stanęła na progu
ze śniegu pewnie bym cię otrzepał i dziękował sam nie wiem komu
— Adam Ziemianin
Reposted fromdnienie dnienie viainsanedreamer insanedreamer
4570 0854 400
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamiqel miqel
Prokurator Teodor Szacki był człowiekiem światłym, znał podstawy psychologii i wiedział, ze negatywna identyfikacja to slepa uliczka. Że człowiek powinien określać siebie przez dobre emocje, przez to, co lubi, co go uszczęśliwia, sprawia mu radość. Że budowanie tozsamości na tym, co go drażni i wkurwia, to wstęp na równię pochyłą zgorzknienia, po której zjeżdża się coraz szybciej, aby na końcu stać się ziejącym nienawiścią frustratem.
— "Ziarno prawdy" Z.Miłoszewski
Reposted fromwysypiskosmieci wysypiskosmieci viamiqel miqel
8845 d9e6 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajlduda jlduda
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viahormeza hormeza
5067 debd 400
Reposted fromyesiam yesiam viafellogen fellogen
6955 536f 400
Reposted fromnorwegianwood norwegianwood viadzony dzony


Gabriele Picco, Nuvola (Cloud), 2005-2006
Ludzie spoglądając u kresu swych dni wstecz stwierdzają zazwyczaj, że całe ich życie upłynęło pod znakiem ad inierini, i ze zdziwieniem widzą, iż to, co na ich oczach przechodziło tak nie docenione i mdłe, stanowiło właśnie ich życice - było tym właśnie, w czego oczekiwaniu żyli. I tak z reguły przebiega ludzkie życie - człowiek, mamiony nadzieją, pląsa wprost w objęcia śmierci.
— Arthur Schopenhauer: Metafizyka Życia i Śmierci
Reposted fromxempx xempx viainsanedreamer insanedreamer
7930 ab4e 400
Reposted frommiejmniej miejmniej
2957 4bb7 400
Reposted fromroxanne roxanne viamidaj midaj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl