Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viafelicka felicka
0270 b4a3 400
Reposted frommurdercuterape murdercuterape viamehhh mehhh
6197 bd2c 400
Great-granny, have you got a lollipop?
Reposted fromemerald emerald viapanda3 panda3
9586 b310 400
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viaWascon Wascon
2724 c7d7 400
Reposted frommisterpeter misterpeter
0591 558c 400
Reposted bymehhhjanealicejonesbzdurnikgdziejestolamala-mi-w-glanachshitsuripannakreaturasgrialux3
0767 c739 400

“House KN” in Kanagawa, Japan by KOCHI ARCHITECT’S STUDIO 

Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viarol rol
6555 a5e5 400
Reposted fromrol rol
5993 c82a 400
J. W. Waterhouse
Reposted fromrol rol viaindifferenza indifferenza
1120 fda8 400
Reposted fromlifeinthesburbs lifeinthesburbs viarooo rooo
[...] mówiła nie wiele, prawie nic, cichym, ciągnącym się głosem. W gruncie rzeczy była wściekle uparta, ale cała jej wola, nie skierowana do żadnego czynu, obracała się jakby przeciw niej samej. Była demonem, ale jedynie wobec samej siebie, i systematycznie niszczyła w sobie wszystko, co mogło ją do innego, bardziej czynnego życia pobudzić. Poza tym była niesłychanie dobrą, łagodną i do przesady delikatną. Wiedziała prawie zawsze ukryte myśli ludzi, którzy z nią mówili, a przynajmniej Bungo nic absolutnie ukryć przed nią nie umiał. Panny takie zdarzają się jeszcze czasem na Litwie, ale jest to rasa wymierająca.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz "622 upadki Bunga"
Reposted fromtutaj tutaj viaNoirBlanc NoirBlanc
3524 3169 400
Reposted fromRapPl RapPl viaszmay szmay

3045 3ee53047 fc7fthe beginners

Reposted fromhtheory htheory viaunmadebeds unmadebeds
6691 bfe6 400
7966 40c1 400
Reposted frombluesunday bluesunday viajankanty jankanty
8016 b294 400
8023 e615 400
4776 7443 400
Reposted fromjemrobaki jemrobaki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl